Preteky turistickej zdatnosti v Smoleniciach

06. jún 2017

Dňa 25. 05. 2017 sa šesť detí zúčastnilo Pretekov turistickej zdatnosti v Smoleniciach –Jahodníku, usporiadaných Detským centrom Slovensko – Ružomberok. V plávaní deti získali tri 1. miesta, v bežeckých disciplínach obsadili jedno 1. miesto a štyri 3. miesta. Celkovo sa náš DeD umiestnil na 1. mieste zo všetkých detských domov.