Celoslovenské športové hry detí z Detských domov - Čilistov

10. júl 2017

Dňa 14.06.2017 sa 4 deti z nášho domova - Aneta, Peter, Mirka a Alex, zúčastnili celoslovenkých športových hier detí z DeD, kam postúpili z 1. a 2. miesta krajského kola. Aneta a Peter skákali do diaľky s rozbehom, Alex bežal 300m a Mirka skákala do diaľky z miesta. Najväčšiu radosť nám urobila Mirka, ktorá sa umiestnila na 2.mieste. Srdečne blahoželáme!