Príprava profesionálneho náhradného rodiča

08. apríl 2021

Profesionálna náhradná rodina (ďalej len „PNR“) je organizačnou zložkou Centra pre deti a rodiny Piešťany (ďalej len „CDR“), v ktorej sa starostlivosť o dieťa poskytuje v domácom prostredí zamestnanca (profesion&aa...