Aktivity

Celoslovenské športové hry detí z Detských domov - Čilistov

10. júl 2017

Dňa 14.06.2017 sa 4 deti z nášho domova - Aneta, Peter, Mirka a Alex, zúčastnili celoslovenkých športových hier detí z DeD, kam postúpili z 1. a 2. miesta krajského kola. Aneta a Peter skákali do diaľky s rozbehom, Alex bežal 300m a Mirka skákala do diaľky z miesta. Najväčšiu radosť nám urobila Mirk...

Preteky turistickej zdatnosti v Smoleniciach

06. jún 2017

Dňa 25. 05. 2017 sa šesť detí zúčastnilo Pretekov turistickej zdatnosti v Smoleniciach –Jahodníku, usporiadaných Detským centrom Slovensko – Ružomberok. V plávaní deti získali tri 1. miesta, v bežeckých disciplínach obsadili jedno 1. miesto a štyri 3. miesta. Celkovo sa náš DeD u...

Športové hry v DeD Holíč

06. jún 2017

Dňa 10. 05. 2017 jedenásť  detí z nášho DeD súťažilo na športových hrách v DeD Holíč. V skoku do diaľky v rôznych vekových kategóriách získali tri 1. miesta, v behu na 60 m odsadili 2. a 3. miesto, v behu na 300 m obsadili 1. miesto.

Výtvarná súťaž Ochranárik očami detí

06. jún 2017

Naše deti sa zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže Ochranárik očami detí. Vyhodnotenie okresného kola sa konalo 01. 12. 2016 v Piešťanoch a vyhrali 3 naše deti. V celoslovenskom kole v Bytči v kategórii detských domov získal náš chovanec 1. miesto (22. 02. 2017)....