Oznamy

Príprava profesionálneho náhradného rodiča

23. február 2022

Profesionálna náhradná rodina (ďalej len „PNR“) je organizačnou zložkou Centra pre deti a rodiny (ďalej len „CDR“), v ktorej sa starostlivosť o dieťa poskytuje v domácom prostredí zamestnanca (profesionálneho n&aac...

Aj my sme Buddy!

03. február 2020

Aj Centrum pre deti a rodiny Piešťany sa stal už pred rokmi súčasťou veľkej rodiny Buddy. Nadácia  Provida vytvorila dobrovoľnícky program, v ktorom spája dospeláka s "domovákom". Vytvoria si pekný vzťah, založený na dôvere, trávia spolu voľný čas, jeden od druhého sa učia. Viac informácii n...

Detský domov sa mení....

11. december 2018

Zmenou legislatívy, prichádza aj k zmene názvu a k rozšíreniu kompetencií nášho zariadenia. Od 01.01.2019 sme tu pre vás ako Centrum pre deti a rodiny. Okrem súdnych rozhodnutí o neodkladnom opatrení, výchovnom opatrení a ústavnej starostlivosti, sa budeme venovať  deťom a rodinám terénnou a am...

Letné tábory

06. jún 2017

1.-15. 07. 2017 Jankov vŕšok – 2. ročník letnej akadémie pre deti z DeD, organizuje OZ Edu Roma – 13 detí zo samostatnej skupiny. 1.-12. 08. 2017 Stará Turá – Dubník RZ Javorinka – 16 detí zo samostatnej skupiny. 14. -18. 08. 2017 Hotel Ďumbier – Liptovský Ján – 6 dní so sprievodom zo sam...