Príprava profesionálneho náhradného rodiča

03. jún 2020

Profesionálna náhradná rodina (ďalej len „PNR“) je organizačnou zložkou Centra pre deti a rodiny Piešťany (ďalej len „CDR“), v ktorej sa starostlivosť o dieťa poskytuje v domácom prostredí zamestnanca (profesionálneho náhradného rodiča). Jeden profesionálny náhradný rodič zabezpe...