Výtvarná súťaž Ochranárik očami detí

06. jún 2017

Naše deti sa zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže Ochranárik očami detí. Vyhodnotenie okresného kola sa konalo 01. 12. 2016 v Piešťanoch a vyhrali 3 naše deti. V celoslovenskom kole v Bytči v kategórii detských domov získal náš chovanec 1. miesto (22. 02. 2017).